Open positions

Open positions / Avoimet tehtävät

Tule tekemään työtä, jolla on merkitystä

RemoteA on terveysteknologian yritys, joka tuottaa etäanalyysipalveluita terveydenhuoltoa varten ja kehittää sydänanalytiikkaa. Olemme myös sertifioitu lääkelaitevalmistaja. Olemme kehittäneet innovaatioita etädiagnostiikan alalla vuodesta 2002 lähtien. RemoteA on saanut merkittävän, 1,2 miljoonan euron EU-rahoituksen kehittääkseen uuden, algoritmeihin perustuvan analyysimenetelmän sydänsairauksien diagnosoimisen tueksi.

Haemme nyt Full Stack -kehittäjää ja Junior Back End -kehittäjää. Hae 10.7.2017 mennessä.

 

Join Us to Do Work That Matters

RemoteA Group specializes in cardiac data analysis, software services and remote diagnostic services, and is a certified medical device manufacturer. We develop algorithm-based analytics to support the diagnosis of cardiac diseases. The company has a remarkable knowledge base, having brought innovations to the field of remote diagnostics since 2002.

We are now looking for a Full Stack Developer and a Junior Back End Developer.Apply by 10th July 2017!

 

 

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Tule tekemään työtä, jolla on merkitystä

RemoteA on terveysteknologian yritys, joka tuottaa etäanalyysipalveluita terveydenhuoltoa varten ja kehittää sydänanalytiikkaa. Olemme myös sertifioitu lääkelaitevalmistaja. Olemme kehittäneet innovaatioita etädiagnostiikan alalla vuodesta 2002 lähtien. RemoteA on saanut merkittävän, 1,2 miljoonan euron EU-rahoituksen kehittääkseen uuden, algoritmeihin perustuvan analyysimenetelmän sydänsairauksien diagnosoimisen tueksi.

Vahvistamme teknologiaosastoamme ja haemme joukkoomme sinua: Full stack -kehittäjä

Työsi painottuisi ainakin alkuvaiheessa enemmän backendiin, mutta osaat tai olet innokas opettelemaan fronttipuolenkin uusia tuulia. Työkalupakkiisi voivat kuulua esimerkiksi PHP, C/C++, C#, NodeJS ja modernit JavaScript-kehykset (esim. React tai Angular). Arvostamme devops-henkistä otetta ja itsenäistä otetta duuniin. Plussaa on kiinnostus käytettävyyteen ja esimerkiksi Dockerin tai pilvipalveluiden tuntemus.

Buzzwordit: PHP, C/C++/C#, React, Angular, Docker, Ansible, Jenkins, devops, mikropalvelut

Junior Back-end -kehittäjä

Oletko uraasi aloitteleva tulevaisuuden tähti – vaiko jo kannuksesi ohjelmistohommissa hankkinut koodikurko? Meille tärkeintä on asenne ja aito kiinnostus ohjelmistotuotantoon. Pääset osallistumaan mm. ohjelmiston toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin suunnitteluun, toteutukseen, dokumentointiin ja testaukseen osana kehitystiimiä taitojesi mukaan. SQL:n tunnet, se on selvä ja linux ei ympäristönä ole vieras. Ehkä omaat kokemusta jostain seuraavistakin: PHP, JSON, REST, Spring IO, NoSQL (esim. Hadoop) tai pilvi-infra (IaaS).

Buzzwordit: PHP, SQL, Linux, JSON

Työsuhde

Työsuhde on vakituinen. Nykyiset osaajamme perehdyttävät käynnissä oleviin hankkeisiin ja tukevat työtehtävien haltuunotossa. Palkka on toimialan standardien mukainen. Lisäksi työsuhde-etuja ovat lounassetelit, liikunta- ja kulttuurisetelit, puhelinetu, internet-yhteys kotiin ja työmatkasetelit tai pysäköintihallipaikka työpaikalla. Etätyön säännöistä sovitaan esimiehen kanssa.

Lisätiedot

Heikki Väänänen, Head of Analytics, heikki.vaananen(at)remotea.com, +358 50 5867460 soittoaikoina tiistaina 20.6. klo 15-17 ja torstaina 15.6. ja  22.6. klo 15-17.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen rekry(at)remotea.com 10.7.2017 mennessä.

RemoteA on sähköisten terveyspalveluiden ja sydänanalyytikan edelläkävijä

Yrityksessämme työskentelee ohjelmistojen, algoritmien ja liiketoiminnan osaajia ja teemme yhteistyötä eturivin kardiologien kanssa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 on noin miljoona euroa ja sen toiminta on kannattavaa. Lue täältä RemoteAn tarina.

Kehitämme SmartECG:tä, EKG-dataa automaattisesti analysoivaa työkalua yleislääkärien käyttöön. Algoritmi tuottaa EKG-analyysin minuuteissa ja halutessaan yleislääkäri voi tilata kardiologin lausunnon keskimäärin kahdessa päivässä. EU:n Horizon-rahoituksen osarahoittama pilotointivaihe alkaa vuonna 2018 ja työkalun lanseeraus 2019.

Open positions

Open positions

Join us to do work that matters

RemoteA Group specializes in cardiac data analysis, software services and remote diagnostic services, and is a certified medical device manufacturer. We develop algorithm-based analytics to support the diagnosis of cardiac diseases. The company has a remarkable knowledge base, having brought innovations to the field of remote diagnostics since 2002.

Full Stack Developer

Your job will be related to the Back End at the beginning, but you know or are eager to learn the latest of the Front End too. Your toolbox may include, for example, PHP, C / C ++, C #, NodeJS and modern JavaScript frames (e.g., React or Angular). We appreciate a devops spirit and an independent approach to work. Interests in usability and, for example, knowledge of Docker or cloud services are a plus.

Buzzwords: PHP, C/C++/C#, React, Angular, Docker, Ansible, Jenkins, devops, micro services

Junior Back End Deveoper

Are you starting your career as the future star of Software Developers or are you already a Software Code Master? The most important thing for us is the attitude and genuine interest in software production. You will be involved, for example in design, implementation, documentation and testing of software functionality and architecture as part of the development team according to your skills. You know SQL and you are not a stranger to linux either. Maybe you’ll have some experience in any of the following: PHP, JSON, REST, Spring IO, NoSQL (e.g. Hadoop) or cloud infrastructure (IaaS).

Buzzwords: PHP, SQL, Linux, JSON

Terms of employment

These are permanent jobs. Our experienced tech experts will help and support you start your job. Salary is in line with industry standards. Employee benefits include lunch vouchers, sports and cultural vouchers, telephone benefits, home-based internet access, commute vouchers or parking at the workplace. Telecommuting rules are agreed upon with the supervisor.

Job descriptions and job assignments evolve and give you an opportunity to influence your own work and its development. Above all, it is important for us in RemoteA to do the work that matters. The result of this work is to save lives and to provide high-quality supplemental years. In the course of its history, the company has significantly changed care chains and practices: the latest solutions will revolutionize the diagnosis of many heart diseases.

Contact us

Heikki Väänänen, Head of Analytics, heikki.vaananen(at)remotea.com, +358 50 5867460 at calling times on Tuesday 20.6. between 3-5 pm and on Thursdays 15.6. and 22.6. between 3-5 pm.

Send your application and CV to rekry(at)remotea.com by 10.7.2017

RemoteA is a forerunner in ehealth and cardiac analytics

Our company employs software, algorithms and business experts, and we work with leading cardiologists. The company’s turnover in 2017 is about one million euros and its operations are profitable. Read here the story of RemoteA.

RemoteA is developing SmartECG, a new algorithm-based decision-making tool for GPs to be piloted in 2018 and launched in 2019. SmartECG will deliver automatic ECG analysis within minutes and on request, a cardiologist’s consultaton on average two days. SmartECG project is co-funded by EU Horizon funding.

Top